DSC_01182406201511385267.JPG DSC_02442406201511383403.JPG DSC_00642406201511301891.JPG 20150615_1032152406201511044507.jpg 20150615_1022042406201511044441.jpg 20150615_1032372406201511044383.jpg pongour22406201510543441.jpg Pongour12406201510543491.jpg 20150614_1442522406201510543073.jpg

Chương trình đào tạo Đại học

Tên chương trình : Địa chất (Geology)

Ngành đào tạo :      Địa Môi trường

Loại hình đào tạo : Chính quy

Thời gian đào tạo : 4,5 năm

Nơi đào tạo : Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh


 Mục tiêu đào tạo


Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hiện đại về lý luận, kỹ năng và phương pháp nghiên cứu thuộc ngành Địa chất nói chung và chuyên ngành Địa môi trường nói riêng nhằm mục tiêu đào tạo kỹ sư Địa chất có khả năng giảng dạy ở các nhà trường, có khả năng nghiên cứu, làm việc ở các trung tâm và viện nghiên cứu, các đơn vị tìm kiếm và thăm dò địa chất, cũng như các cơ quan quản lý, sản xuất kinh doanh thuộc trung ương hoặc địa phương.


 Chuẩn đầu ra


- Triển khai được các nhiệm vụ thực địa (khảo sát, lấy mẫu, …v.v) và thực hiện thí nghiệm trong phòng/ngoài trời phục vụ khảo sát , đánh giá tài nguyên thiên nhiên 

- Làm việc độc lập và khả năng tổ chức làm việc theo nhóm, ứng dụng KHKT vào công việc

- Kiểm tra, giám sát được công việc và sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp và chuyên ngành

- Nghiên cứu, quản lý và giải quyết những vấn đề ô nhiễm và bảo vệ môi trường liên quan đến công tác khai thác tài nguyên thiên nhiên

- Quản lý hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản theo tiêu chí phát triển bền vững.

- Sử dụng thành thạo công nghệ GIS (các chương trình chuyên dùng ENVI, MapInfo, ArcGis…) phục vụ cho công tác điều tra, khảo sát, quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên


Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp


* Các liên đoàn Địa chất Thủy văn- Địa chất Công trình;

* Các viện: Khoa học Địa chất và Khoáng sản; Dầu khí…

* Các công ty: Xây dựng nền móng và dân dụng; Cầu đường; Khoáng sản; Khai thác nước ngầm; Thăm dò dầu khí…

* Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực địa chất và môi trường 

* Sở và phòng TNMT các tỉnh, huyện; 

* Các Sở: Sở xây dựng; Sở NN& PTNN; Sở khoa học công nghệ…


Nâng cao trình độ


Học tiếp sau đại học (thạc sỹ, tiến sỹ) tại trường Đại học Tài nguyên Môi trường, thành phố Hồ Chí Minh hoặc các trường đại học thuộc lĩnh vực Khoa học Trái đất và Môi trường.


Chương trình đào tạo


  * Khối kiến thức giáo dục đại cương

Khối kiến thức giáo dục đại cương

53

I.1


Lý luận chính trị

10

1


Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1

2

2


Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2

3

3


Tư  tưởng Hồ Chí Minh                                    

2

4


Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

I.2


Ngoại ngữ

10

5


Anh văn 1

4

6


Anh văn 2

3

7


Anh văn 3

3

8


Giáo dục thể chất

3

9


Giáo dục quốc phòng-an ninh

165 tiết

I.3


Khoa học xã hội và nhân văn (chọn 2 TC)

2

10


Tổ chức sản xuất và an toàn lao động

2

11


Tâm lý học đại cương

2

12


Pháp luật đại cương

2

I.4


Toán-Tin-Khoa học tự nhiên-Khoa học xã hội và nhân văn

31

I.4.1


Các môn bắt buộc

29

13


Toán cao cấp 1 (Đại số)

3

14


Toán cao cấp 2 (Giải tích 1)

3

15


Toán cao cấp 3 (Giải tích 2)

3

16


Xác suất thống kê

3

17


Tin học cơ sở 

2

18


Vật lý đại cương 1

3

19


Vật lý đại cương 2

3

20


Hóa học đại cương

3

21


Hóa học phân tích

2

22


Thực hành Vật lý đại cương

2

23


Thực hành Hóa học phân tích

2

I.4.3


Các môn học tự chọn

2

24


Hóa hữu cơ

2

25


Hóa học chất keo

2

26


Sinh học đại cương

2


  * Khối kiến thức giáo dục cơ sở ngành

  Khốikiến thức cơ sở của nhóm ngành

  29
  I.1
  
              Các môn học bắt buộc
   25
27

3
28

1
29

2
30

1
31

3
32

2
33

2
34

1
 35

3
36
Thực hành Thạch học2
37
 
2
38
Thực tập thủy địa hóa1
39
Kỹ thuật khai thác nước dưới đất2
40 

2
  I.2

  Các môn học tự chọn
 4
41

 2
42

2
 43

2
 44

Địa vật lý đại cương
 2
45

2

 Khối kiến thức cơ sở của ngành

 22
 46

 2
 47

2
 48

 2
 49

1
 50

2
 51

Thực tập địa chất thủy văn
1
 52
Địa chất công trình động lực2
 53
Động lực học nước dưới đất 2
 54
Nền móng công trình 2
 55
Kỹ thuật khoan địa chất 2
 56
Thực tập kỹ thuật khoan
57
Phương pháp khảo sát địa chất công trình2
58
Phương pháp kháo sát địa chất thủy văn2
60

 3
 61
Cơ học đất 2
 62
Cơ học đá2
63

 2


  * Khối kiến thức giáo dục chuyên ngành

Khối kiến thức chuyên ngành

16

1.1


Các môn học chuyên sâu về Địa môi trường (chọn 12 TC)

12

49


Tài nguyên đất và nước

3

50


Địa chất môi trường đới bờ

2

51


Địa hóa môi trường các chất ô nhiễm

3

52


Quản lý môi trường lưu vực sông

2

53


Địa động lực công trình

2

54


Kỹ thuật sinh thái trong địa môi trường

3

55


Phương pháp lập bản đồ địa chất môi trường

3

56


Kinh tế tài nguyên môi trường

2

1.2


Các môn học bổ trợ

4

57


Tin học ứng dụng trong địa môi trường

2

58


Địa du lịch

2

59


Độc học môi trường

2

60


Phân tích dữ liệu tài nguyên môi trường

2

Thực tập và tốt nghiệp

9

1.1


Thực tập và niên luận

2

1      


Thực tập tốt nghiệp

2

1.2


Khóa luận tốt nghiệp hoặc môn học thay thế

7

2      


Khóa luận tốt nghiệp hoặc môn học thay thế

7

Danh sách bài viết liên quan

    Không có bài viết liên quan