Thống kê
Hôm nay: 77
Hôm qua: 96
Đang xem 6
Toàn hệ thống: 964
Trang liên kết

Nội dung

Địa chất cơ sở

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

ĐỊA CHẤT CƠ SỞ

(PHYSICAL GEOLOGY)

 

1.    Tên môn học: Địa chất cơ sở 3(3,0)

2.    Khoa/Bộ môn phụ trách giảng dạy: Địa chất

3.    Môn học tiên quyết:

Môn học trước:

Môn học song hành: 

4.    Mô tả môn học:

Môn học bao gồm các kiến thức về thành phần và cấu trúc của Trái Đất nói chung và của vỏ Trái Đất nói riêng; các tác dụng địa chất nội sinh đã hình thành trạng thái bề mặt Trái đất và các tác dụng địa chất ngoại sinh làm thay đổi bề mặt Trái Đất theo thời gian. Các kiến thức tổng quan về khoáng vật, các nhóm đá cấu tạo nên Vỏ Trái đất cũng đươc giới thiệu trong môn học.

5.    Mục tiêu môn học:

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản của địa chất học, là nền tảng để sinh viên học các môn chuyên ngành trong khoa học Trái đất.

 

6.    Nội dung môn học:

 

Nội dung

 

Phân bố thời gian (tiết)

TS

LT

BT

TN

 

KT

TH

 

Mở đầu: Đại cương

1. Địa chất học và nội dung nghiên cứu

2. Các ngành và môn học địa chất.

3. Các phương pháp nghiên cứu của địa chất học.

4. Vai trò của địa chất học trong sự phát triển kinh tế và đời sống.

3

3

 

 

 

 

 

Chương 1: Nguồn gốc trái đất

1.1. Khái niệm chung

1.2. Hệ mặt trời.

1.3. Các giả thuyết về nguồn gốc của hệ mặt trời và của trái đất.

 

2

2

 

 

 

 

 

Chương 2: Cấu trúc và thành phần và các tính chất vật lý của trái đất

2.1. Hình dạng kích thước, hình thái bề mặt của trái đất.

2.2. Các quyển  ngoài của trái đất.

2.3. Cấu tạo bên trong và đặc điểm vật chất tạo thành vỏ trái đất.

2.4. Các tính chất vật lý của trái đất.

2.5. Đặc điểm địa hóa của trái đất.

2.6. Cấu tạo vỏ trái đất. Thuyết đẳng tĩnh.

2.7. Thành phần vật chất của vỏ trái đất. Các nguyên tố trong vỏ trái đất, khoáng vật, đá. Một số khái niệm về phức hệ, tướng đá, thành hệ.

4

4

 

 

 

 

 

Chương 3: Tuổi của thành tạo địa chất

3.1. Tuổi của các thành tạo địa chất và phương pháp xác định tuổi.

3.2. Các phương pháp xác định tuổi tương đối.

3.3. Các phương pháp xác định tuổi tuyệt đối.

3.4. Địa niên biểu và các đơn vị địa tầng.

3.5.Sơ lược về lịch sử phát triển và tiến hóa của sinh vật trên trái đất.

3

3

 

 

 

 

 

Chương 4: Tác dụng phong hóa

4.1. Khái niệm chung về tác dụng phong hóa.

4.2. Phong hóa lý học.

4.3. Phong hóa hóa học.

4.4. Tốc độ phong hóa và tác nhân ảnh hưởng đến phong hóa.

4.5. Tính giai đoạn và tính phân đới trong quá trình phong hóa.

4.6. Vỏ phong hóa.

4.7. Thổ nhưỡng.

4

4

 

 

 

 

 

Chương 5: Tác dụng địa chất của gió

5.1. Khái niệm về tác dụng địa chất của gió.

5.2. Tác dụng phá hủy của gió.

5.3. Tác dụng vận chuyển của gió.

5.4. Tác dụng trầm tích của gió.

5.5. Hiện tượng sa mạc hóa và cách phòng chống.

 

 

 

 

 

 

 

Chương 6: Tác dụng địa chất của dòng chảy trên mặt

6.1. Khái niệm chung về dòng chảy bề mặt

6.2. Tác dụng địa chất của dòng chảy tạm thời.

6.3. Tác dụng địa chất của dòng chảy thường xuyên

6.4. Tác dụng địa chất của sông.

6.5. Thung lũng sông.

6.6. Ảnh hưởng của các chuyển động kiến tạo đối với tác dụng địa chất của sông.

3

3

 

 

 

 

Chương 7: Tác dụng địa chất của nước dưới đất

7.1. Khái niệm chung về nước dưới đất.

7.2. Tác dụng địa chất của nước dưới đất và các dạng địa hình có liên quan.

7.3. Tác dụng vận chuyển và trầm tích của nước dưới đất.

5

3

 

 

2

 

Chương 8: Tác dụng địa chất của biển và đại dương

8.1. Khái niệm chung.

8.2. Tác dụng phá hoại của biển và các dạng địa hình có liên quan.

8.3. Tác dụng vận chuyển của biển.

8.4. Tác dụng trầm tích của biển.

8.5. Dòng xoáy và các tác dụng địa chất.

3

3

 

 

 

 

 

Chương 9: Tác dụng địa chất của hồ và đầm lầy

9.1. Khái niệm chung về hồ và đầm lầy.

9.2. Tác dụng địa chất của hồ.

9.3. Tác dụng địa chất của đầm lầy.

3

3

 

 

 

 

 

Chương 10: Tác dụng địa chất của băng hà

10.1. Khái niệm chung.

10.2. Tác dụng địa chất của băng hà

 

 

 

 

 

 

 

Chương 11: Tác dụng của sự dịch chuyển khối

11.1. Khái quát về dịch chuyển khối.

11.2. Các kiểu dịch chuyển khối (sụp lở, trượt, uốn cong theo mặt dốc, dòng lũ bùn).

 

 

 

 

 

 

 

Chương 12: Tác dụng gắn kết thành đá

12.1. Qui luật chung của tác dụng ngoại sinh.

12.2. Tác dụng gắn kết thành đá (nén cứng, gắn kết, tái kết tinh).

12.3. Qui luật chung của các tác dụng địa chất ngoại sinh.

2

2

 

 

 

 

 

Chương 13: Các chuyển động kiến tạo và sự biến dạng của vỏ trái đất

13.1. Khái niệm về các chuyển động kiến tạo.

13.2. Các biểu hiện của các chuyển động kiến tạo.

13.3. Lớp đá và thế nằm của lớp đá.

13.4. Khái niệm về sự biến dạng của đá.

13.5. Biến dạng uốn nếp và các Cấu tạo nếp uốn.

13.6. Biến dạng phá hủy, đứt vỡ.

13.7. Ý nghĩa thực tế của việc nghiên cứu nếp uốn, khe nứt, đứt gãy.

3

3

 

 

 

 

 

 Chương 14: Hoạt động macma

14.1. Khái niệm về macma. Tác dụng của macma.

14.2. Hoạt động của núi lửa.

14.3. Hoạt động xâm nhập của macma.

14.4. Các tác dụng phân dị và đồng hóa của macma.

14.5. Một số qui luật chung về sự phân bố của hoạt động macma xâm nhập.

14.6. Vài nét về vai trò của macma trong sự thành tạo khoáng sản.

3

3

 

 

 

 

 

Chương 15: Tác dụng biến chất

15.1. Khái niệm chung.

15.2. Các nhân tố gây biến chất.

15.3. Các phương thức biến chất .

15.4. Phân loại biến chất.

15.5. Mức độ biến chất của đá.

2

2

 

 

 

 

 

Chương 16: Hiện tượng động đất

16.1. Khái niệm chung về động đất.

16.2. Nghiên cứu động đất.

16.3. Phân loại nguồn gốc động đất.

16.4. Các quá trình địa chất của động đất.

16.5. Dự báo phòng chống động đất

5

5

 

 

 

 

 

Chương 17: Các giả thuyết chính về địa kiến tạo và các đơn vị kiến trúc cơ bản của vỏ trái đất.

17.1. Địa kiến tạo học và các nhóm giả thuyết lớn về Địa kiến tạo.

17.2. Thuyết địa máng.

17.3. Thuyết kiến tạo mảng và phân chia các đơn vị kiến trúc của vỏ trái đất.

 

 

 

 

 

 

Tổng

45

43

 

 

2

 

 7.    Giáo trình

1. Địa chất cơ sở. Huỳnh Thị Minh Hằng. NXB Đại học quốc gia TP.HCM, 2005.

8.    Tài liệu tham khảo:

1. Giáo trình địa chất cơ sở. Tống Duy Thanh. NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2004.

2. Địa chất đại cương, Võ Năng Lạc, NXB Giao thông vận tải. 2002.

3. Giáo trình phương pháp xác định tuổi địa chất bằng đồng vị phóng xạ. Vũ Văn Tích. NXB Giáo dục.

 

 

page counter: :996| Post date : 14-04-2012 | Modify:22-04-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Phân tích dữ liệu tài nguyên môi trường(14-04-2012)

  Độc học môi trường(14-04-2012)

  Địa du lịch(14-04-2012)

  Tin học ứng dụng trong địa môi trường(14-04-2012)

  Kinh tế tài nguyên môi trường(14-04-2012)

  Phương pháp lập bản đồ địa chất môi trường(14-04-2012)

  Kỹ thuật sinh thái trong địa môi trường(14-04-2012)

  Quản lý môi trường lưu vực sông(14-04-2012)

  Địa hoá môi trường các chất ô nhiễm(14-04-2012)

  Địa chất môi trường đới bờ(14-04-2012)

Trang kế tiếp ... Trang: 1 2 3