Thống kê
Hôm nay: 45
Hôm qua: 79
Đang xem 10
Toàn hệ thống: 556
Trang liên kết

Nội dung

Trắc địa bản đồ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

 TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ

 (GEODESY AND CARTOGRAPHY)

 

1.    Tên môn học: Trắc địa bản đồ 2TC

2.    Mô tả môn học:

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở của ngành học, bao gồm : Các khái niệm cơ bản trong trắc địa, kiến thức về đo góc, đo dài, đo cao, thành lập lưới khống chế địa hình và đo vẽ,  đo vẽ chi tiết để thành lập bản đồ địa hình và cách sử dụng bản đồ địa hình.

Sau khi học xong môn học này, sinh viên có khả năng:

+ Trình bày được các nội dung về kiến thức cơ bản của trắc địa.

+ Trình bày được tính năng, tác dụng của các loại máy kinh vĩ, máy thuỷ chuẩn, máy đo dài.

+ Vận dụng các phương pháp đo và sử dụng máy kinh vĩ, máy thuỷ chuẩn, máy đo dài để đo đạc các lưới khống chế độ cao, lưới khống chế mặt bằng phục vụ cho công tác thành lập bản đồ địa hình.

+ Thiết kế được các loại lưới khống chế địa hình và đo vẽ phục vụ cho việc thành lập các loại bản đồ địa hình.

+ Trình bày được các bước thành lập bản đồ địa hình.

3.    Nội dung chi tiết môn học:
Nội dung
Phân bố thời gian
TS
LT
BT
KT
PHẦN I. LÝ THUYẾT
 
 
 
 

 

Chương 1: Một số kiến thức cơ bản về trắc địa bản đồ

2
2
 
 

 

1.1 Đơn vị đo

1.1.1 Đơn vị đo góc

1.1.2 Đơn vị đo chiều dài

 
 
 
 

 

1.2 Các mặt chuẩn quy chiếu toạ đô, độ cao

1.2.1 Mặt đất tự nhiên và kích thước của trái đất

1.2.2 Mặt thuỷ chuẩn trái đất và mặt thủy chuẩn gốc

1.2.3 Elipxoid trái đất và Elipxoid thực dụng

 
 
 
 

 

1.3 Hệ tọa độ cầu trong trắc địa

1.3.1 Hệ toạ độ địa lý

1.3.2 Hệ toạ độ trắc địa (Xem tài liệu)

 
 
 
 

 

1.4 Phép chiếu bản đồ và hệ toạ độ phẳng trong trắc địa

1.4.1 Phép chiếu phẳng và hệ toạ độ vuông góc quy ước

1.4.2 Phép chiếu UTM và hệ toạ độ vuông góc phẳng VN-2000

1.4.3 Hệ toạ độ cực (Xem tài liệu)

 
 
 
 

 

1.5. Bản đồ và bình đồ

1.5.1 Khái niệm về bản đồ, bình đồ

1.5.2 Tỷ lệ bản đồ và thước tỷ lệ

 
 
 
 

 

1.6. Chia mảnh và đánh số bản đồ địa hình trong hệ thống tọa độ và hệ quy chiếu quốc gia VN-2000

 
 
 
 

 

1.7. Phương pháp biểu thị địa hình và địa vật trên bản đồ địa hình

1.7.1 Biểu thị địa hình

1.7.2 Biểu thị địa vật

 
 
 
 

 

1.8. Định hướng đường thẳng

1.8.1 Góc phương vị thực

1.8.2 Góc phương vị từ

1.8.3 Góc phương vị toạ độ

1.8.4. Mối quan hệ giữa các góc phương vị (Xem tài liệu)

1.8.5. Mối quan hệ giữa góc phương vị toạ độ và góc hai phương

 
 
 
 

 

1.9 Hai bài toán cơ bản trong trắc địa

1.11.1 Tính chuyền tọa độ vuông góc từ chiều dài và góc phương vị toạ độ

1.11.2 Tính chiều dài và góc phương vị toạ độ từ tọa độ vuông góc của hai điểm

 

 

 

 
 

 

Chương 2: Khái niệm về sai số đo

2
2
 
 

2.1. Khái niệm về các phép đo và sai số đo

 

2.1.1. Khái niệm về các phép đo

 

2.1.2 Trị thực, sai số thực, trị bình sai và số hiệu chỉnh

 

2.1.3 Nguồn gốc của sai số đo

2.1.4 tính chất cơ bản của sai số ngẩu nhiên

 
 
 
 

2.2 Tiêu chuẩn đánh giá độ chính xác của các kết quả đo trực tiếp

 

2..2.1 Sai số trung bình

 

2.2.2 Sai số trung phương

 

2.2.3 Sai số xác suất

 

2.2.4 Sai số tương đối

2.2.5 Sai số giới hạn

 
 
 
 

 

Chương 3: Đo góc

2
2
 
 

 

3.1 Nguyên lý đo góc bằng, góc đứng và sơ đồ nguyên lý máy kinh vĩ

3.1.1 Nguyên lý đo góc bằng, góc đứng

3.1.2 Sơ đồ nguyên lý máy kinh vĩ

 

 
 
 
 

 

3.2 Thao tác cơ bản trên máy kinh vĩ

3.3.1 Định tâm và cân bằng máy trước khi đo

3.3.2 Ngắm chuẩn mục tiêu và đọc số

 
 
 
 

3.4 Các phương pháp đo góc bằng

3.4.1 Phương pháp đơn giản

 

3.4.2 Phương pháp toàn vòng

 
 
 
 

 

Chương 4:  Đo khoảng cách

2
2
 
 

 

4.1 Khái quát về đo khoảng cách

4.1.1 Khái niệm

4.1.2 Các phương pháp đo

 
 
 
 

4.2 Phương pháp đo khoảng cách trực tiếp và dóng hướng đường đo

 
 
 
 

4.2 Đo khoảng cách bằng máy kinh vĩ quang học, máy toàn đạc điện tử

 
 
 
 

 

Chương 5:  Đo chênh cao

3
3
 
 

 

5.1 Khái niệm về độ cao, chênh cao. Các phương pháp đo độ cao

5.1.1 Khái niệm về độ cao và chênh cao

5.1.2 Các phương pháp đo chênh cao

 
 
 
 

 

5.2 Đo cao hình học

5.2.1 Nguyên lý

5.2.2 Phương pháp đo chênh cao từ giữa

 
 
 
 

 

5.3  Máy và mia thủy chuẩn có độ chính xác trung bình

5.3.1 Cấu tạo  máy thủy chuẩn

5.3.2 Phân loại máy thủy chuẩn

5.3.3 Cấu tạo  mia thủy chuẩn

 
 
 
 

 

5.4 Đo thuỷ chuẩn kỹ thuật và đo thuỷ chuẩn hạng III, IV

5.6.1 Đo thuỷ chuẩn kỹ thuật

5.6.2 Đo thuỷ chuẩn hạng IV , III

 
 
 
 

 

5.5 Đo cao lượng giác

5.7.1 Nguyên lý

5.7.2 Phương pháp đo

 
 
 
 

 

Chương 6:  Lưới khống chế địa hình

2
2
 
 

 

A/ Lưới khống chế mặt bằng (toạ độ)

 
 
 
 

6.1 Khái niệm và phân loại

6.1.1 Khái niệm

6.1.2 Phân loại

 

6.1.3 Khái niệm về điểm khống chế mặt bằng và các yếu tố ảnh hưởng đến mật độ điểm khống chế mặt bằng

 

 
 
 
 

 

6.2 Đường chuyền kinh vĩ

 

 
 
 
 

 

B/ Lưới khống chế độ cao

 
 
 
 

 

6.3 Khái niệm về lưới khống chế độ cao

6.3.1 Khái niệm

6.3.2 Phân loại

6.3.3 Khái niệm về điểm khống chế độ cao và các yếu tố ảnh hưởng đến mật độ điểm khống chế độ cao

6.3.4 Các dạng lưới khống chế độ cao

 
 
 
 

 

6.4 Phương pháp xác định toạ độ, độ cao điểm trạm đo (điểm chi tiết)

 
 
 
 

 

Chương 7:  Sử dụng bản đồ địa hình

2
2
 
 

 

7.1 Sử dụng bản đồ ở thực địa – định hướng bản đồ

7.1.1  Định hướng bản đồ theo địa vật

7.1.2  Định hướng bản đồ bằng địa bàn

 
 
 
 

 

7.2 Xác định chiều dài, tọa độ và độ cao trên bản đồ địa hình

 
 

 

 

 

 

7.3 Xác định diện tích trên bản đồ địa hình

 

7.4 Xác định độ dốc của một đoạn thẳng

 

 
 
 
 

 

TổngLý thuyết

 

15

 

15

 

 

 

 

 

PHẦN II. THỰC HÀNH

 

30

 

 

 

 

 

 

 

Tổng Thực hành

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.    Tài liệu tham khảo

       - Giáo trình  chính:

+ Trắc địa cơ sở 1 - Trường CĐ Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

+ Trắc địa cơ sở 2 - Trường CĐ Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

  -  Sách tham khảo:

+ Trắc địa cơ sở 1 - Trường ĐH Mỏ Địa chất

+ Trắc địa cơ sở  2 – Hoàng Ngọc Hà, Trường ĐH Mỏ Địa chất

+ Cơ sở toán học xử lý số liệu trắc địa   Trường ĐH Mỏ Địa chất

 

 

page counter: :14| Post date : 14-04-2012 | Modify:16-04-2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Phân tích dữ liệu tài nguyên môi trường(14-04-2012)

  Độc học môi trường(14-04-2012)

  Địa du lịch(14-04-2012)

  Tin học ứng dụng trong địa môi trường(14-04-2012)

  Kinh tế tài nguyên môi trường(14-04-2012)

  Phương pháp lập bản đồ địa chất môi trường(14-04-2012)

  Kỹ thuật sinh thái trong địa môi trường(14-04-2012)

  Quản lý môi trường lưu vực sông(14-04-2012)

  Địa hoá môi trường các chất ô nhiễm(14-04-2012)

  Địa chất môi trường đới bờ(14-04-2012)

Trang kế tiếp ... Trang: 1 2 3